Project Management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

 

Stappen

Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

  • Start van het project Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • BeĆ«indiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct

Referenties

Special Proposition

Contacteer ons vrijblijvend om een CV of offerte te ontvangen.